top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

31 (0)20 676 76 37

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Werkgebieden

Voor advies op het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Door jarenlange ervaring en een passie voor kunst, cultureel erfgoed en cultureel ondernemerschap kan Artilaw u doelgericht en deskundig bijstaan in de oplossing van vraagstukken op het gebied van kunst en recht.

Collecties

Het hebben van een kunstcollectie levert, naast veel genot, ook zorgen op. Hoe moet er worden verzekerd? Hoe zit het met auteursrechten als voorwerpen worden afgebeeld? Op welke manier documenteer ik mijn kunstbezit? Dit zijn enkele van de vragen waarbij Artilaw u van dienst kan zijn. Artilaw bedient musea, stichtingen en particulieren bij het op een goede manier beheren en behouden van hun verzamelingen. Lees verder

Belangenbehartiging

Dankzij de kennis van de kunstmarkt wordt Artilaw regelmatig ingeschakeld door firma's en koepelorganisaties wanneer (nieuwe) wet- en regelgeving ongewenste effecten met zich meebrengt. Lobbytrajecten op nationaal als wel internationaal niveau worden door Artilaw dan ook veelvuldig uitgevoerd. Lees verder

Kunstmarkt

De kunstmarkt is een gebied waar kunst en recht haast onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Op dit vlak zijn kennis van recht én kunst onontbeerlijk. Bij Artilaw is die combinatie een kerncompetentie. Tevens is Artilaw goed op de hoogte van het functioneren van de (internationale) kunstmarkt. Lees verder

Legal & tax

Daar waar kunst en recht elkaar raken vindt u Artilaw aan uw zijde. En die raakpunten zijn er volop. Juridische en fiscale aspecten spelen een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken rond (rechtmatig of onrechtmatig verkregen) eigendom, teruggave van gestolen kunst, aan- en verkoop van openbaar kunstbezit, maar ook op het meer persoonlijke vlak van nalatenschappen, schenkingen en bruiklenen. Lees verder

Subsidies & fondsen

Artilaw is actief als onafhankelijk adviseur giftenbeleid voor een aantal vermogensfondsen. Vermogensfondsen zijn stichtingen met een eigen vermogen. Uit hun vermogen worden door deze fondsen giften gegeven aan goede doelen.

In die hoedanigheid adviseert Artilaw onder meer een aantal fondsen. Het betreft hier aanvragen in de kunstsector, daaronder begrepen; het beheer en behoud van roerend en onroerend cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord, archeologie en musea. Subsidieverzoeken dienen rechtstreeks bij de betreffende fondsen te worden ingediend. Artilaw doet niet aan fondsenwerving en adviseert daarover ook niet.

Kunsthistorisch onderzoek

Onder meer voor stichtingen en particulieren verricht Artilaw kunsthistorisch onderzoek. Dit kan variëren van kleine onderzoeksvragen, waarbij datering, toeschrijvingen of herkomst aan bod kunnen komen, tot grote projecten, zoals de inventarisatie van een gehele collectie.

Organisatieadvies

Voor organisaties in het culturele veld die een professionaliseringsslag willen maken is Artilaw een goede partner. Hierbij kan worden gedacht aan verbetering van de interne organisatie, bijvoorbeeld aan de hand van de Cultural Governance Code. Indien nodig begeleidt Artilaw bij het wijzigen van statuten, huishoudelijke reglementen en dergelijke. Lees verder

Symposia & congressen

Artilaw organiseert symposia en congressen. Het betreft vooral de inhoudelijke kant, maar in overleg kan eveneens de gehele organisatie worden geleverd.

Inhoudelijk is Artilaw vooral gespecialiseerd in onderwerpen die te maken hebben met het kunst- en cultuurbeleid (en juridische aspecten daarvan), gericht op roerend en onroerend erfgoed, de kunstmarkt en kunsthistorisch onderzoek.

bottom of page