top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

31 (0)20 676 76 37

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Collecties

Beheer en behoud

Het hebben van een kunstcollectie levert, naast veel genot, ook zorgen op. Hoe moet er worden verzekerd? Wat moet er gebeuren als een voorwerp in bruikleen wordt gegeven? Als een deel van een collectie wordt ontzameld, op welke wijze kan dat het best gebeuren? Hoe zit het met auteursrechten als voorwerpen worden afgebeeld? Op welke manier documenteer ik mijn kunstbezit? Hoe kan ik een collectie laten taxeren? Dit zijn enkele van de vragen waarbij Artilaw u van dienst kan zijn. Artilaw bedient musea, stichtingen en particulieren bij het op een goede manier beheren en behouden van hun verzamelingen. 

Toekomst

Bezitters van kunstvoorwerpen, -verzamelingen en/of monumenten willen graag dat dit kostbare bezit na hun overlijden in goede handen komt en blijft. Vaak komt familie in aanmerking, maar dat is niet altijd het geval. De vele mogelijkheden waarvan ook gebruik kan worden gemaakt zijn vaak niet bekend. 
Zo kunnen kunstvoorwerpen op een gunstige manier aan musea worden geschonken. Ook zijn er talloze goede doelen die zeer geholpen zijn met een gift. De ene cliënt wil simpelweg dat het vermogen na zijn overlijden 'naar een goed doel' gaat. Andere cliënten hebben weer heel specifieke voorkeuren. 

 

Werkzaamheden

Artilaw vervaardigt bruikleencontracten voor particulieren en instellingen die (kunst)voorwerpen voor korte of langere tijd in bruikleen geven. Ook staat Artilaw erfgoedinstellingen bij die voorwerpen in bruikleen krijgen en een gedegen advies over bruikleenovereenkomsten nodig hebben. Waar nodig bemiddelt Artilaw tussen bruikleengevers en bruikleengevers om tot een voor beide partijen wenselijk resultaat te kunnen komen.

Bij het beheer en behoud van een collectie, in eigendom van overheden, stichtingen of particulieren, komt veel kijken. Artilaw is op dit gebied een deskundig adviseur op een breed scala van onderwerpen, zoals bruikleenverkeer, registratie, documentatie, verzekering en vervoer.

Bij het beheer en behoud van een collectie, in eigendom van overheden, stichtingen of particulieren, komt veel kijken. Artilaw is op dit gebied een deskundig adviseur op een breed scala van onderwerpen, zoals bruikleenverkeer, registratie, documentatie, verzekering en vervoer.

Bij een goed collectiebeleid past volgens Artilaw – naast verwerven – ook het zogeheten ontzamelen. Het afstoten van voorwerpen uit een museale collectie moet vanzelfsprekend wel zorgvuldig gebeuren. Zo moet ondermeer worden vastgesteld hoe het museum een object heeft verworven, of het wel 100 procent eigenaar is en of ontzamelen (door bijvoorbeeld schenkers of financiers) is toegestaan.


Ontzamelen betekent niet automatisch dat voorwerpen in de uitverkoop gaan. Wat immers voor het ene museum een onbruikbaar object is, kan voor het andere museum juist een verrijking betekenen. Liever in een vitrine dan in een depot. Is herplaatsing in een andere erfgoedinstelling niet mogelijk, dan is verkoop alsnog een goede mogelijkheid. De Leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO) is hiervoor een goede richtlijn.

Artilaw biedt ondersteuning bij het oprichten en actualiseren van stichtingen, waaronder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het vertalen van uw wensen in een heldere doelstelling en een goede bestuursstructuur vormen hierbij belangrijk elementen. Artilaw fungeert als intermediair tussen de klant en de notaris, die uiteindelijk de oprichting formaliseert.

Bezitters van kunstvoorwerpen, -verzamelingen en/of monumenten willen graag dat dit kostbare bezit na hun overlijden in goede handen komt en blijft. Vaak komt familie in aanmerking, maar dat is niet altijd het geval. De vele mogelijkheden waarvan ook gebruik kan worden gemaakt zijn vaak niet bekend. Zo kunnen kunstvoorwerpen op een gunstige manier aan musea worden geschonken. Ook zijn er talloze goede doelen die zeer geholpen zijn met een gift. De ene cliënt wil simpelweg dat het vermogen na zijn overlijden ‘naar een goed doel’ gaat. Andere cliënten hebben weer heel specifieke voorkeuren. Artilaw adviseert en begeleidt op dit terrein. Artilaw kan het ruime aanbod aan goede doelen stichtingen, musea enz. kritisch voor u beoordelen. Daarnaast luistert Artilaw goed naar uw wensen en voorkeuren en koppelt deze aan mogelijke bestemmingen. Bovendien heeft Artilaw een goede kennis van de diverse fiscale (on)mogelijkheden.

Het verzekeren van kunstvoorwerpen is niet altijd makkelijk. Artilaw begeleidt musea, stichtingen en particulieren bij het tot stand laten komen van een goede verzekering. Een aspect wat hierbij vaak naar voren komt is dat de hoogte van de verzekeringspremie, vanwege de hoge waarde van een collectie, niet of nauwelijks is te betalen. In die gevallen moet naar een werkbare, creatieve oplossing worden gezocht, waarbij zorgplicht én rentmeesterschap beiden worden gediend.

Met het bezit van kunstvoorwerpen zijn diverse regels gemoeid. Hierbij kan worden gedacht aan wereldwijde verdragen, Europese regels en wet- en regelgeving van Nederlandse bodem. Artilaw kent de merites van deze regelingen en kan u bijstaan bij vraagstukken op dit gebied.

bottom of page