top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

31 (0)20 676 76 37

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Organisatieadvies

Voor organisaties in het culturele veld die een professionaliseringsslag willen maken is Artilaw een goede partner. Hierbij kan worden gedacht aan verbetering van de interne organisatie, bijvoorbeeld aan de hand van de Cultural Governance Code en/of langs de lijnen van de ANBI-regels. Indien nodig begeleidt Artilaw bij het wijzigen van statuten, huishoudelijke reglementen en dergelijke.
 

Werkzaamheden

Algemeen Nut Beogende Instellingen, ofwel ANBI’s zijn goede doelen die belastingvoordelen genieten. Een instelling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en dient formeel bij de Belastingdienst als ANBI te worden erkend. Artilaw begeleidt de oprichting van instellingen (meestal stichtingen) die als ANBI worden gerangschikt. Ook vormt Artilaw bestaande instellingen om zodat ze in aanmerking komen om als ANBI te worden erkend.

Bij het beheer en behoud van een collectie, in eigendom van overheden, stichtingen of particulieren, komt veel kijken. Artilaw is op dit gebied een deskundig adviseur op een breed scala van onderwerpen, zoals bruikleenverkeer, registratie, documentatie, verzekering en vervoer.

Organisaties, waaronder musea en stichtingen, die hun activiteiten volgens een ingebed, gedegen stramien willen uitvoeren, werken veelal aan de hand van een beleidsplan waarin de korte-termijn activiteiten zijn afgezet tegen de langetermijnvisie. Artilaw vervaardigt dergelijke beleidsplannen. Voor organisaties is het heel nuttig om een tijdelijke ‘buitenstaander’ in de keuken te laten kijken. Het leidt tot objectieve keuzes en een scherpe visie.

Met Cultural Governance wordt gedoeld op goed, verantwoord en transparant bestuur bij culturele instellingen. Artilaw kan u bijstaan in de de professionalisering van uw organisatie, zodat ze voldoet aan de huidige eisen.

Voor organisaties in het culturele veld die een professionaliseringsslag willen maken is Artilaw een goede partner. Hierbij kan worden gedacht aan verbetering van de interne organisatie, bijvoorbeeld aan de hand van de Cultural Governance Code. Indien nodig begeleidt Artilaw bij het wijzigen van statuten, huishoudelijke reglementen en dergelijke. Tevens helpt Artilaw bij het ontwikkelen van visie door het schrijven van beleidsplannen.

Artilaw biedt ondersteuning bij het oprichten en actualiseren van stichtingen, waaronder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het vertalen van uw wensen in een heldere doelstelling en een goede bestuursstructuur vormen hierbij belangrijk elementen. Artilaw fungeert als intermediair tussen de klant en de notaris, die uiteindelijk de oprichting formaliseert.

bottom of page