top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

31 (0)20 676 76 37

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Belangenbehartiging

Dankzij de kennis van de kunstmarkt wordt Artilaw regelmatig ingeschakeld door firma's en koepelorganisaties wanneer (nieuwe) wet- en regelgeving ongewenste effecten met zich meebrengen. Op nationaal en internationaal niveau kan Artilaw u bijstaan om uw positie voor het voetlicht te krijgen.

Werkzaamheden

Artilaw heeft ruime ervaring in het lobbyen op het gebied waar kunst en recht elkaar raken. Voor een goed lobby-traject zijn een goed netwerk en het weten van de weg in bijvoorbeeld Den Haag of Brussel van belang. Meer dan eens wordt de kunstsector geconfronteerd met maatregelen die zijn bedoeld voor een andere sector, maar wel veel negatieve gevolgen kunnen hebben voor de kunstsector. Daarbij komt dat de kunstsector, zeker waar het gaat om de kunstmarkt, klein is en daarom lang niet altijd wordt geraadpleegd alvorens tot nieuwe maatregelen wordt overgegaan. Daarbij is het cruciaal om de inhoudelijke kant van het verhaal goed te kennen. Bij Artilaw bent u hiervoor aan het juiste adres.

Met het bezit van kunstvoorwerpen zijn diverse regels gemoeid. Hierbij kan worden gedacht aan wereldwijde verdragen, Europese regels en wet- en regelgeving van Nederlandse bodem. Artilaw kent de merites van deze regelingen en kan u bijstaan bij vraagstukken op dit gebied.

bottom of page