top of page

Contact met Artilaw

dr mr Antoon Ott

Spiegelgracht 15-1

1017 JP Amsterdam

+ 31 (0)20 6767637

info@artilaw.nl

Kamer van Koophandel 28096961

Rabobank NL54 RABO 0332 1438 64

BTW-ID NL001590836B40

Fotoverantwoording

Disclaimer

Auteursrecht © 2022 Artilaw

Design en realisatie Faam

  • LinkedIn

Antoon Ott over Geertgen, Nanne en Sgt. Pepper

Kunst is mij met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan wist ik dat mijn werk met kunst te maken zou moeten hebben. De studie kunstgeschiedenis lag dan ook voor de hand. Ik volgde deze – samen met de studie rechten – aan de universiteit van Leiden. Mijn liefde voor middeleeuwse kunst kon ik kwijt in de eindscriptie waarin een stilistische vergelijking werd gemaakt tussen Hollandse beeldhouwkunst met Haarlemse schilderkunst van onder meer Geertgen tot Sint Jans uit de periode 1450-1500. De interesse voor de beleidsmatige kant voor de omgang met cultureel erfgoed werd gewekt door mijn scriptie voor rechten. Hierin onderzocht ik het museale afstotingsbeleid.

Na mijn studietijd werd ik directeur van de Stichting NedArt, platform voor het bevorderen van de ondersteuning en ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Tijdens deze periode deed ik veel ervaring op waar het ging om het vechten voor 'de goede zaak'. Media, politiek, overheid, tegengestelde belangen, voorlichting, alles kwam voorbij.

Nevenfuncties

Antoon Ott bekleedt de volgende nevenfuncties:

  • Stichting Dave Aronson-prijs voor kunsthistorisch onderzoek (secretaris-penningmeester)

  • Stichting Interieurs in Fryslân (Raad van Advies)

  • Stichting Museum 't Coopmanshûs (voorzitter)

  • Stichting Niemeijer Fonds (voorzitter/penningmeester)

  • Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (Raad van Advies)

Expertise en werkwijze

In 2005 besloot ik voor mijzelf te beginnen en richtte ik Artilaw op. Inmiddels is Artilaw uitgegroeid tot een firma met veelzijdige werkzaamheden, altijd op het snijvlak tussen kunst, cultuur en het recht. Uiteenlopend van enerzijds puur kunsthistorisch onderzoek tot beleidsmatige adviezen anderzijds. Maar altijd met een warm hart voor cultureel erfgoed.

Vanaf 2018 was ik als buitenpromovendus verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik schreef een dissertatie over de verzamelaar Nanne Ottema waarop ik in 2022 promoveerde. Van dit onderzoek verscheen een handelseditie met de titel Verzameldrift. Biografie van Nanne Ottema (1874-1955).

Uiteraard speelt kunst ook in mijn niet-werkende leven een belangrijke rol. Ik ben een omnivoor met een brede smaak, met onder meer voorkeuren voor etnografica en kunstnijverheid. 

Daarnaast ben ik een gepassioneerd muziekliefhebber. Ik luister graag naar klassieke muziek en popmuziek, waarbij elpees uit jaren zestig het meest op de draaitafel liggen. Het werk van The Beatles is daarbij favoriet – vandaar Sgt. Pepper. 

bottom of page